Results 2019

Results 2019

Results
STEFANIK TRAIL 2019 - RESULTS ULTRA RUNNERS (pdf)
STEFANIK TRAIL 2019 - RESULTS ULTRA RELAYS (pdf)
STEFANIK TRAIL 2019 - RESULTS TRAIL RELAYS (pdf)

Kilometers for Plamienok
Kilometers for Plamienok - summary (pdf)
Kilometers for Plamienok - ultra runners (pdf)
Kilometers for Plamienok - ultra relays (pdf)
Kilometers for Plamienok - trail relays (pdf)

The final sum*) for Plamienok from STEFANIK TRAIL 2019 was 8 765.10 EUR.
*) kilometers for Plamienok + stacionárne pokladničky + darovacia zmluva - see www.stefaniktrail.sk/en/plamienok-eng