2%

o.z. VESTIGIUM, organizátor STEFANIK TRAIL, je prijímateľom 2% z dane. Budeme radi, pokiaľ sa nás rozhodnete podporiť a vo vašich daňových priznaniach resp. ročných vyúčtovaniach poskytnete 2% nášmu združeniu.

Údaje pre poskytnutie 2% z dane:
Právna forma: Občianske združenie
Názov: o.z. VESTIGIUM
IČO: 42270022
Adresa: Adámiho 22, 841 05 Bratislava

V pripojených súboroch a linkách *) nájdete ďalšie informácie, vrátane návodov, ako postupovať pri poskytnutí 2%.

Peniaze budú použité na prípravu a organizáciu Stefanik trail a sprievodných aktivít, o.i. na:
- úpravu a značenie trasy,
- technické zabezpečenie, altánky, sedenia a stany pre bežcov,
- zdravotnícky materiál a lekárničky, školenia bezpečnostných menežérov a ďalších členov organizačného timu,
- propagáciu podujatia, reklamné predmety,
- pohonné hmoty, náklady na dopravu,
- tvorbu a správu web stranky, web hosting, domena,
- ceny pre prispievateľov na charitatívnu činnosť,
- organizovanie charitatívnych podujatí počas sezóny s cieľom podporiť neziskové organizácie šírením osvety a finančnou zbierkou
- náklady na odstraňovanie kalamitných a havarijných situácií na trase, ...

Vašu finančnú pomoc pozitívne pocítia bežci, dobrovoľníci, turisti a milovníci prírody na Štefánikovej magistrále.

Ďakujeme!

Martin Urbaník
o.z. Vestigium 

 ST 2perc z dane

*)

Dokumenty na stiahnutie:
Vyhlásenie o zaplatení podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 20150226 (editovateľný pdf súbor, prijímateľ StefanikTrail)
DobrovoľníctvoPrijímateľ2015_20160210 (.doc súbor)
DobrovoľníctvoVysielajúcaorganizácia2015_20160210 (.doc súbor)

Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Postup krokov na poukázanie 2% (3%)  z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby

Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane?

Časové lehoty na poukázanie 2%

Legislatíva 2% z dane