fbpx

Podmienky účasti

PRAVIDLÁ

 

Čl.1 PODMIENKY ÚČASTI – KTO MÔŽE BEŽAŤ?
Čl.2 POVINNÝ VÝSTROJ
Čl.3 PODMIENKY NA ÚSPEŠNÉ DOKONČENIE PRETEKOV STEFANIK TRAIL
Čl.4 ORGANIZAČNÉ POKYNY
Čl.5 OBČERSTVOVACIE STANICE
Čl 6 DISKVALIFIKÁCIA A PENALIZÁCIA
Čl.7 Rôzne 

 

Čl.1 PODMIENKY ÚČASTI – KTO MÔŽE BEŽAŤ?

 

 Čl.2 POVINNÝ VÝSTROJ

POVINNÝ VÝSTROJ BEŽCOV JEDNOTLIVCOV A ŠTAFIET

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas prezentácie účastníkov nebude jednotlivcom ani štafetám povolený štart. V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas trvania pretekov bude jednotlivec aj štafeta diskvalifikovaná (toto pravidlo sa nevzťahuje na súčasti lekárničky použité počas trvania pretekov).

POVINNÝ VÝSTROJ SPRIEVODNÝCH BEŽCOV (PACEROV)

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas trvania pretekov bude sprievodný bežec vyradený z pretekov. Ultra bežec môže pokračovať v pretekoch, ale bez sprievodného bežca (toto pravidlo sa nevzťahuje na súčasti lekárničky použité počas trvania pretekov).

VEĽMI DOPORUČENÝ VÝSTROJ

  

Čl.3 PODMIENKY NA ÚSPEŠNÉ DOKONČENIE PRETEKOV STEFANIK TRAIL

  

Čl.4 ORGANIZAČNÉ POKYNY

ORGANIZAČNÉ POKYNY ŠTART

Kľud miesta posledného odpočinku M.R. Štefánika chráni Zákon NR SR č. 402/2000 Z. z. o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko.

ORGANIZAČNÉ POKYNY CIEĽ

 ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE SPRIEVODNÝCH BEŽCOV (PACEROV)

 

 ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠTAFETY A ULTRA ŠTAFETY

 ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PODPORNÉ POSÁDKY A VODIČI AUTOMOBILOV

  

Čl.5 OBČERSTVOVACIE STANICE

  

Čl 6 DISKVALIFIKÁCIA A PENALIZÁCIA

 

Čl.7 Rôzne