Registrácia a prezentácia

Kúpte si registračný kód čo najskôr! Využite tak možnosť platby štartovného za zvýhodnených podmienok. Registráciu realizujte potom, ako vám na E-mail kupujúceho príde potvrdzovací E-mail o kúpe registračného kódu. Registrujte sa čo najskôr!

Zakúpte si registračný kód na www.predpredaj.sk (SK) resp. www.predpredaj.sk (ENG)

PREDPREDAJ.SK

Registračný kód je možné kúpiť len online na www.predpredaj.sk (SK) resp. www.predpredaj.sk (ENG). V prípade problémov s registráciou alebo reklamáciami kontaktujte prosím helpdesk predpredaj.sk: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., +421 2 577 85 500, Pondelok – Piatok, 08:30 – 16:00 hod

INFORMÁCIA PRE FIRMY: Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu o zakúpení registračného kódu je aj účtovný doklad. Ak je z administratívnych, resp. iných dôvodov vo vašej spoločnosti možné realizovať platbu len "na faktúru", kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. V aktuálnom ročníku je možné realizovať platbu na faktúru len za jednotnú cenu 70,- EUR bez DPH / 1 jednotlivec, resp. 140,- EUR bez DPH  / 1 ULTRA ŠTAFETA, resp. 490,- EUR bez DPH v ktorejkoľvek fáze predaja a registrácie. Táto ponuka platí len pre firemných zákazníkov. 

 

ŠTARTOVNÉ (ÚČASTNÍCKY POPLATOK)*

POZOR! Ceny sú platné
len v prípade on-line
nákupu bankovou kartou

15.09.2019-30.11.2019
max. 200UL/50UŠ/70 ŠT **

01.12.2019-29.02.2020
max. 200UL/50UŠ/70ŠT **

1.3.-31.3.2020
max.100UL/25UŠ/30ŠT**

1.4.-17.4.2020
max.100UL/50UŠ/30ŠT**

ULTRA JEDNOTLIVCI (UL)

55,- EUR

60,- EUR

65,- EUR

70,- EUR

PACER JEDNOTLIVCA***

***

***

***

***

ULTRA TRAIL ŠTAFETY (UŠ)

110,- EUR

120,- EUR

130,- EUR

140,- EUR

ŠTAFETY (ŠT)

385,- EUR

420,- EUR

455,- EUR

490,- EUR

 

 

 

 

 

 

 


* v prípade neúčasti je možné previesť štartové číslo na inú osobu, ak je zmena štartujúceho vykonaná priamo v registračnom formulári do 17.4.2020. V prípade, že odstupujúci bežec / štafeta nepožiada o prevedenie účastníckeho poplatku na inú osobu / štafetu, nebude možné tieto prostriedky vrátiť odstupujúcemu bežcovi / štafete. 

** max. 200 UL/50 UŠ/70 ŠT (resp. max. 100 UL/25 UŠ/30 ŠT ) - v príslušnej fáze (období) prihlasovania je maximálny počet miest (registrácií) 200 resp. 100 ultra jednotlivcov a 50 resp. 25 ultra štafiet štafiet a 70 resp. 30 štafiet.

*** PACER je sprievodný bežec, povolený len v disciplíne ULTRA JEDNOTLIVEC. Ultra jednotlivci majú nárok využiť pacera od občerstvovacej stanice Pezinská Baba. Každý pacer má právo plnohodnotne využívať služby občerstvovacích staníc (jedlo, nápoje, pitná voda alebo drop bag service). Pacer je povinný zaplatiť sumu 15,- EUR (každý pacer bežca) personálu občerstvovacej stanice, z ktorej bude štartovať. Pacera (alebo viacerých pacerov) sú ultra jednotlivci povinní nahlásiť do 17.4.2020 v registračnom formulári portálu www.predpredaj.sk. Vo formulári je potrebné uviesť všetky požadované informácie vrátane úsekov, na ktorých bude pacer súťažiaceho sprevádzať. Jeden ultra bežec môže využiť viacero pacerov, no v jednom momente môže popri ultra jednotlivcovi bežať len jeden jeho pacer. Paceri sa môžu meniť výhradne na občerstvovacích staniciach. V prípade zistenia porušenia tohto pravidla bude ultra jednotlivec z pretekov diskvalifikovaný. Ďalšie pravidlá a zásady využívania pacerov sú uvedené v časti „Podmienky účasti.                                                       

POČET REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ (POZRI TABUĽKU VYŠŠIE)!

Na štart môžu nastúpiť len pretekári, ktorí prešli riadnou online registráciou v stanovenom termíne, resp. náhradníci, ktorí prešli procesom výmeny po prepísaní údajov v registrácii pôvodného ultra bežca, člena štafetového tímu, alebo celého štafetového tímu.

USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO REGISTRÁCIU UZAVRIEŤ ALEBO KEDYKOĽVEK UPRAVIŤ PODMIENKY REGISTRÁCIE POKIAĽ SI TO BUDE VYŽADOVAŤ SITUÁCIA (napríklad naplnenie limitov bežcov apod.)

UPOZORNENIE: Doprava autobusmi organizátorov je na predaj ako samostatná položka. Dopravu autobusom z Bratislavy na Bradlo si je možné zakúpiť na www.predpredaj.sk LEN DO 29.2.2020!! za cenu 12,- eur vrátane DPH / 1 osoba LEN DO 29.2.2020!! ŽIADNA iná doprava, iné náhradné riešenie nebude tento rok organizátormi poskytnuté. KAŽDÝ, kto si dopravu nezakúpi do 29.2.2020, bude musieť svoju dopravu riešiť individuálne. Platí tiež, že ak si dopravu zakúpite a zmeškáte odchod autobusu, resp. nenastúpite do autobusu z iných dôvodov, peniaze vám nebudú vrátené.

 

PREZENTÁCIA

Prvá časť prezentácie bežcov a štafiet bude vykonaná prostredníctvom vyplnenia online registrácie tu. „Paceri“ tiež prechádzajú online prezentáciou prostredníctvom vyplnenia príslušnej časti registrácie ultra bežcom s ktorým bežia. Pacerov je možné registrovať aj s odstupom času po platnej registrácii ultra bežca návratom do existujúcej registrácie, nie však po termíne 17.4.2020.
Druhú časť povinnej prezentácie bežca resp. utra štafety a štafety je nutné absolvovať v mieste štartu pred štartom v časoch na to presne určených. Odporúčame bežcom prísť na štart na úvod povinnej prezentácie!

ULTRA JEDNOTLIVCI sa prezentujú na mieste štartu v čase medzi 15:30 a 18:30. PACERI sa prezentujú na mieste svojho štartu pred svojim odštartovaním (t.j. pred príchodom svojho bežca na občerstvovaciu stanicu odkiaľ bežca začnú sprevádzať).

ULTRA ŠTAFETY resp. ŠTAFETY sa prezentujú na mieste štartu v čase medzi 18:30 a 20:30 resp. 20:30 a 22:30. Pri ultra štafetách resp. štafetách je potrebné aby prvý bežec štafety alebo jej kapitán doniesol na prezentáciu prehlásenia podpísané vlastnou rukou každým členom štafety!

Prezentácia v mieste pred štartom je povinná pre nutnosť podpísať prehlásenia každého zúčastneného bežca vlastnou rukou. Výnimkou sú paceri a členovia štafiet, ktorí štartujú na neskorších úsekoch - viď vyššie. Odporúčame účastníkom čo najskôr sa prezentovať nakoľko hromadný štart nebude pre prípadný nápor bežcov na prezentácii na poslednú chvíľu odkladaný a preteky odštartujú v presne stanovenom čase.

Každý pretekár ultra bežec a člen ultra štafety, bez výnimky, je povinný priniesť na prezentáciu pred štartom (resp. pri vyzdvihnutí štartového čísla) čestné prehlásenie o lekárskej prehliedke a odovzdať ho organizátorom. Bez odovzdania tohto dokumentu nebude ultra bežcovi vydané štartové číslo a nebude môcť štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku. V prípade, že tento dokument neprinesie pretekár pred štartom na prezentáciu, dostane na podpis dokument s rovnakým znením a hromadnou podpisovou listinou. Tento dokument musí podpísať, inak mu nebude umožnené štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku.

VEĽMI DÔLEŽITÉ!

KTO OSOBNE NEPREJDE PREZENTÁCIOU BEZPROSTREDNE PRED ŠTARTOM, NEMÔŽE NASTÚPIŤ NA ŠTART! NIE JE MOŽNÉ NEDOSTAVIŤ SA NA PREZENTÁCIU NA MIESTE ŠTARTU OSOBNE A POSLAŤ ZA SEBA NÁHRADNÍKA ČI PRIATEĽA! KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINNÝ MAŤ PRI SEBE OBČIANSKY PREUKAZ, KARTU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE A PREUKÁZAŤ SA NIMI V MIESTE PREZENTÁCIE. V OPAČNOM PRÍPADE NEBUDE PREZENTÁCIA PLATNÁ A ŠTART TEJTO OSOBE NEBUDE UMOŽNENÝ BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO. Týka sa každého ultra bežca a aspoň jedného priameho člena každého štafetového tímu.

Predmetom prezentácie na štarte bude…

  • Vyzdvihnutie štartových balíčkov vrátane štartových čísiel, prípadne čipov
  • Vyzdvihnutie označení sprievodných áut (jednotlivci 1 auto, ultra štafety 1 auto, štafety 2 autá)
  • Podpis prehlásenia a dobrom zdravotnom stave a o dôkladnom oboznámení sa s trasou a s podmienkami účasti.
  • Podpis prehlásenia o plnej zodpovednosti za škodu na zdraví a veciach počas pretekov aj po nich.
  • Možnosť odovzdať Drop Bagy (v nepremokavých obaloch) označené štartovom číslom a menom stanice, na ktorú majú byť umiestnené.
  • Odovzdanie batožiny bežcov pre jej odvoz do cieľa. Len jedna taška či ruksak!
  • Možnosť darovať dobrovoľný príspevok vhodením do na to určenej zapečatenej nádoby. Takto zozbierané finančné príspevky budú v cieli zrátané a budú poskytnuté na charitu. Presný účel bude do termínu ukončenia registrácie upresnený na tomto mieste a na facebook stránke STEFANIK TRAIL.