Trasa

ULTRA & UTRA ŠTAFETY: ► 145,5 km ▲ 5160 m ▼ 5510 m   

ŠTAFETY: ► 140,4 km ▲ 5023 m ▼ 5362 m

Trasa vedie v 90% po červenej turistickej značke s oficiálnym názvom Štefánikova magistrála z chaty Bradlo pod mohylou M.R. Štefánika až k soche M.R. Štefánika v Bratislave na námestí M.R. Štefánika. 

S výnimkou posledného úseku Devín – Bratislava a úseku od Snežienky na Kamzík vedie celá trasa po oficiálne značených turistických značkách. Celá trať je okrem turistických značiek (hlavné značenie pretekov) vyznačená dodatočnými fáborkami a reflexnými fáborkami pre lepšiu nočnú orientáciu. Špeciálne značené a dobrovoľníkmi pokryté miesta krátkych vybočení z turistickej značky budú na trase len v prípade ak pôjde o náhlu vynútenú zmenu trasy, zvýšenie bezpečnosti bežcov a priblíženia k občerstvovacej stanici.

Miesta na parkovanie v blízkosti občerstvovacích staníc budú sprístupnené viditeľne označeným sprievodným autám bežcov a budú dôkladne opísané, vysvetlené a výrazne vyznačené na mapách počas povinného brífingu pre kapitánov štafiet ako aj na našej web stránke.

MAPA, PROFIL TRASY A ITINERÁR

ULTRA ST140-Stages-elevation ULTRA v2016  
                     Profil na stiahnutie a tlač - ULTRA resp. ULTRA ŠTAFETY

ŠTAFETY ST140-Stages-elevation RELAY v2016
                     Profil na stiahnutie a tlač - ŠTAFETY

ZMENA v trase ST 2019 - OBCHÁDZKA pri lodenici na 7. úseku
Medzi internátmi Družba a lodenicou Tatran odbočiť doľava k Botanickej záhrade, popri Botanickej záhrade až k hlavnej ceste, tam doprava a po cyklistickom chodníku k mostu Lafranconi, opäť doprava a popod most Lafranconi k nábrežiu, kde sa obchádzka napojí na starú trasu ST140. Rozdiel oproti starej trase je +450 m dĺžka a 10+/10- m prevýšenie.
ST2019: GPX SÚBOR S GPS SÚRADNICAMI TRASY pre ULTRA na stiahnutie (gpx)  / GPX SÚBOR S GPS SÚRADNICAMI TRASY pre ULTRA ŠTAFETY ÚSEK1 na stiahnutie (gpx) / GPX SÚBOR S GPS SÚRADNICAMI TRASY pre ULTRA ŠTAFETY ÚSEK2 na stiahnutie (gpx) /  GPX SÚBOR S GPS SÚRADNICAMI TRASY pre ŠTAFETY na stiahnutie (gpx)

ST2019: ULTRA na stiahnutie (spakované do RAR súboru) / ULTRA ŠTAFETY ÚSEK1 na stiahnutie (spakované do RAR súboru) / ULTRA ŠTAFETY ÚSEK2 na stiahnutie (spakované do RAR súboru)ŠTAFETY na stiahnutie (spakované do RAR súboru)
Hlavný prostriedok pre orientáciu je fyzické značenie trasy v teréne! gpx súbory sú na použitie v mobilných zariadeniach pre pomoc pri orientácii. Prevýšenie je orientačné (vypočítané mapovým engine), môže vykazovať v závislosti od použitého zariadenia a softvéru odlišnosti.

Itinerár kompletnej trasy STEFANIK TRAIL, mapa trasy pre ULTRA, mapa ULTRA ŠTAFETY úsek 1, mapa ULTRA ŠTAFETY úsek 2 a mapa trasy pre ŠTAFETY.

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOV S MAPOVÝMI PODKLADMI:

Úsek 1: Bradlo, ŠTART– Dobrá Voda

Úsek 2: Dobrá Voda – v.n. Buková

Úsek 3: v.n. Buková – Sološnica

Úsek 4: Sološnica – Pezinská Baba

Úsek 5: Pezinská Baba - Kamzík

Úsek 6: Kamzík – Devín

Úsek 7: Devín – Bratislava, socha M.R.Štefánika, CIEĽ

 

KONTROLNÉ MIESTA, PARKOVANIE 

GPS SÚRADNICE V DESIATKOVOM TVARE

ŠTART, Bradlo, mohyla M.R.ŠTEFÁNIKA

48.68052838370204

17.560051018372178

Dobrá Voda

48.599341521039605

17.537788096815348

vodná nádrž Buková

48.531884634867311

17.363442583009601

Sološnica

48.46806775778532

17.23230485804379

Pezinská Baba

48.347777221351862

17.191059440374374

Kamzík

48.184080831706524

17.09911298006773

Devín, kostol

48.173443023115396

16.98666044510901

CIEĽ, Bratislava, námestie M.R. Štefánika, socha M.R. ŠTEFÁNIKA

48.139608465135098

17.12311623618006

 

POVRCH A BEZPEČNOSŤ TRASY

Povrch trasy je kombináciou turistických chodníkov, spevnenej lesnej cesty a asfaltu vedúcich takmer vždy po turistickej značke. Vedie čiastočne cez verejné komunikácie (časť úseku v Brezovej pod Bradlom, v Bratislave a na okraji obcí, v ktorých budú umiestnené občerstvovacie stanice). Ide však len o prechody pre chodcov a krátke úseky chodníkov, nie o komunikácie pre dopravné prostriedky.

VŠETCI ÚČASTNÍCI STEFANIK TRAIL SÚ V ZÁUJME SVOJEJ BEZPEČNOSTI POVINNÍ DODRŽIAVAŤ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY TAM, KDE SI TO SITUÁCIA VYŽADUJE!!!

 

ZNAČENIE TRASY A ORIENTÁCIA

  1. Úseky trasy budú značené kombináciou niekoľkých dostupných a schválených značení.
  2. Turistické značky (prevažne červená značka Štefánikova magistrála, na niektorých úsekoch modrá, žltá a zelená turistická značka) - hlavné značenie.
  3. Plastové fáborky zavesené na viditeľnom mieste - doplnkové značenie.
  4. Reflexné značky výrazne viditeľné počas noci - doplnkové značenie.
  5. Kriedou alebo múkou zakreslené šípky  na chodníkoch - doplnkové značenie.
  6. Navádzacie vlajky, priestor vymedzujúce pásky a kužele v mieste občerstvovacích staníc.
  7. Kontroly, ktoré budú rozmiestnené po celej trase, ako prevencia „podbehnutia“ a skrátenia predpísanej trasy. Kontrolou bude vždy stan, ktorý bude postavený priamo na vyznačenej trase behu. V stane budú dobrovoľníci, ktorí nasnímajú váš elektronický čip ako doklad, že ste prebehli kontrolou. Vždy prosím na kontrole ZASTAŇTE a použite váš čip. Ak miniete kontrolu, budete v cieli penalizovaný.